Som leder står du i et konstant spenn mellom å håndtere daglig drift og brannslukking, være tilstede som menneske, og tenke lange, strategiske tanker. I tillegg kommer alle forpliktelsene på hjemmebane. Vi mennesker håndterer stress og kompleksitet ulikt – hva er det som gjør at det som er overveldende for noen gir energi til andre?

Vi inviterer til en workshop hvor vi arbeider med forskningsbaserte teknikker for å redusere stress. Vi søker å forstå hva det stadig mer komplekse arbeidslivet gjør med oss og inviterer deg til å bli bedre kjent med deg selv og dine egne reaksjonsmønstre.

Gruppen møtes med to erfarne fasilitatorer fra AFF, Heidi K. Westli og Torhild E. Torgersen. Begge har bred erfaring fra coaching både en-til-en og i gruppe, og fra staben i Solstrandprogrammet Accelerate.
Maks antall: 12 personer – førstemann til mølla

Tid: tirsdag 29.august kl 9-13
Sted: Bod24, Bergen
Arrangør: AFF