Lær teknikker og bli en coachende leder
v/ June Borge Doornich

Dine medarbeidere har gjerne innsikten og løsningen på komplekse problemer og innovasjoner for daglig virksomhet og fremtidige visjoner. Men ofte gis ikke medarbeidere medvirkning og røsten til å bidra med sin kritiske og kreative tenkning og faglige kunnskaper og ferdigheter. Med et coachende lederskap blir medarbeiderne inkludert gjennom samarbeid og samskapning. Det skal bare få justeringer til for at du kan bli en mer coachende leder. På denne workshop vil du lære deg konkrete enkle metoder for å bli en coach i ditt lederskap. 

Maks 20 stk – førstemann til mølla.

Tid: mandag 28.8 kl. 9-11
Sted: Galleri Bodøgaard – Skeiddalen 2, 8070 Bodø
Arrangør: NNL v/ June Borge Doornich