Forsvarets høgskoles åtte avdelinger er spredt over hele Sør-Norge og tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå. Høgskolen huser et unikt forsknings- og utviklingsmiljø – Norges fremste på sikkerhets- og forsvarspolitikk og anvendelse av militærmakt

Den nye antologien fra fagmiljøet for ledelse ved Forsvarets høgskole tilbyr ny kunnskap som viser hvordan lederutdanning og lederutvikling er bredt forankret. Ikke bare i internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer og i Forsvarets forsknings- og utdanningssystem, men også i praksismiljøene som dannes rundt erfaringene fra militære operasjoner i inn- og utland.

Det er ingen andre institusjoner eller organisasjoner i landet som byr på en tilsvarende mulighet til faglig forankret lederutvikling. Troverdigheten til denne aktiviteten er viktig for forsvarssektoren, og muligheten til å forske på fagutviklingen kommer alle landets forskningsmiljøer til gode.

Arrangør: Forsvarets høgskole
Sted: Litteraturhuset, Oslo