Sitatet i tittelen er noe vi har hørt mange ganger når vi spør etter forklaringer på hvorfor konflikter oppstår.  Jevnlig kan vi lese i media om arbeidslivskonflikter som ser ut omtrent slik ut: Noen reagerer på hva en medarbeider har sagt og gir beskjed til ledelsen. Ledelsen tar saken på alvor, men i sin iver etter å ordne opp går de for langt i å kritisere sin egen medarbeider. Medarbeider forsvarer seg med hjelp av advokat og saken eskalerer til rettsvesenet.  Hva er det som skjer i disse prosessene?

Vi er ikke fornøyde med den lettvinte forklaringen  «de er så lettkrenket» og ønsker å utforske hva som ligger i det.  Hvordan kan ledere forholde seg til woke-generasjonen som gir beskjed når du som leder «bare prøvde å være morsom»?

I dette seminaret vil vi utforske om vi klarer se også betente saker fra flere sider. Seminaret ledes av Nils-Helge Fjeld og Erling Svensen, seniorkonsulenter v/ AFF.

Sted: Litteraturhuset i Bergen
Tidspunkt: Fredag 01.09 kl 08:30 – 10:30
Arrangør: AFF