Vi har en stigende stressepidemi, og likevel fortsetter vi hodeløst å gjøre mer av det samme, som ikke virker. Ifølge Helle Hein er en av grunnene til at vi står med en epidemi uten kur at vår forståelse av stress er forenklet. Vi betrakter stress som en ubalanse som rammer den stressede, og at løsningen er å hjelpe den stressede å etablere ny likevekt. Dette fører alt for ofte til overfladisk symptombehandling. Hein mener vi i stedet skal forstå at stress er komplekst, og skyldes forhold i rammene for arbeidet og mangel på mening i arbeidet. Det er her behandlingen skal settes inn. Og hvis vi skal finne dype løsninger på stress, må vi forstå at mennesker er forskjellige på samme måte som stress også er forskjellig. Hein etterlyser et helt nytt perspektiv på stress, og gir et bud med sin nye bok “En giftig stresscocktail – når stress skyldes mangel på mening.”

Vi inviterer til bokbad og samtale med Helle H. Hein om boken og hennes perspektiver på stress. Hein blir intervjuet av AFFs utviklingsdirektør Beate Karlsen

Sted: Drammensveien 44, Oslo
Tid: tirsdag 29.august kl 14 – 15:30 (dørene åpner kl 13:30)
Arrangør: AFF