Indre Marked (1993-2023) og EØS (1994-2024) – fra et midlertidig stopp for et friksjonsfylt norsk forhold til Europa til en stadig utvidet endestasjon for norsk EU integrasjon.

EØS avtalen er den mest omfattende avtale Norge noen gang har inngått og den knytter oss til verdens mest integrerte og regulerte felles marked mellom selvstendige land med fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital. Markedsadgangen har vært grunnleggende for utviklingen av norsk næringsliv. Samtidig har den vært utgangspunktet for både en betydelig mengde nye regler og bestemmelser innen avtalens rammer.

Integrasjonen med EU både innenfor og utenfor selve EØS-avtalen har imidlertid gått lenger enn noen kunne tenke seg i 1993/94. Hvor går veien videre? Vi tar inn flere og flere politikk områder i vårt forhold til EU og lager nye initiativer, institusjoner og ny poltikk basert på tilsvarende EU initiativer. Vi er kanskje det mest EU integrerte land utenfor EU. Samtidig har vi ikke deltakelse i de politiske organer som forvalter dette. Det demokratiske underskuddet blir større og større. Er et er problem? Hvordan kan det løses? Er medlemskap den rette løsningen eller er det bedre å forlate EØS?

Arrangør: INBU Institutt for Bedriftsutvikling i samarbeid med AFF

Sted: Høyres Hus, Oslo

Pris: 1000 kr (til lokaler og bevertning)

Tid: 9:00 – 15:15