Som mennesker og organisasjoner ønsker vi trygghet til å være oss selv og lære sammen. Psykologisk trygghet har blitt en konsept mange ønsker å smykke seg med. Fenomenet forutsetter å tåle skam og mulig tap av ære og verdighet i møte med makt og høystatus posisjoner. Hva skjer når et fenomen blir oversatt til et konsept som vi tror vi kan vedta i strategidokumenter? Har verdien av psykologisk trygghet druknet i overfladiske feilefester? Hvordan kan vi snakke om psykologisk trygghet som gjør at vi både kan fange fenomenet og dyrke frem denne fremvoksende tilstanden i våre organisasjoner?

Vi har invitert Sumeet Singh Patpatia som er Global Head of Diversity, Inclusion & Belonging hos Schibsted. Han reflekterer over sitt arbeid med tilhørighet og mangfold i Schibsted.

Faglige perspektiver vil deles fra Fred Ove Halvorsen, coach/ konsulent med ekspertise på emosjoner, tilknytningsteori og hjernens fungering.  

Beate Karlsen vil dele innledende refleksjoner over tema og fasilitere samtalen. Sammen skal vi utforske hva som skal til for at psykologisk trygghet ikke blir oversatt til en banalitet, men bidrar til livgivende energi, læring og skaper rom for det mangfoldet vi trenger å utvikle i våre virksomheter.

Tid: Mandag 28. august 08:30-10:00
Sted: AFF sine lokaler i Drammensveien 44
Arrangør: AFF