På Finn.no finner du 700-800 ledige stillinger med ordet «bærekraft». Mange av disse er også lederstillinger. Bærekraftslederen skal ofte være en pådriver for endring, skal koordinere interne prosesser, skal sørge for god rapportering og passe på at virksomheten etterlever krav og forventninger. Det fleste bærekraftsledere erfarer at det ikke er nok å ha stålkontroll på GRI, taksonomi og ISO 14001. Man må i tillegg klare å få med seg folk på endringer. Derfor spør vi:

Hvilke verktøy har bærekraftslederen?
Hvordan lykkes man som bærekraftsleder?
Hva er det vanskeligste med å være bærekraftsleder? Hvor kommer man til kort?
Hva trenger bærekraftslederne for å lykkes?

Med oss i seminaret har vi et knippe bærekraftsledere i ulike roller og bransjer. Seminaret er både en del av GNIST og et tilbud NNL har for utvalgte bærekraftsledere.

Tid: torsdag 31.august kl. 14.00-15.00

Sted: Digitalt

Arrangør: NNL v/ Christoffer Ringnes Klyve