Tilbake til oversikt

Torsdag 31.08

Krig og fred og sånn …

Tid: 08.00 – 08.30

Morgenkaffe med Ingrid Gjerde

Start dagen sammen med generalmajor i Forsvaret Ingrid Margrethe Gjerde, og programdirektør for Solstrandprogrammet Hans Morten Skivik. Sammen reflekterer de rundt ledelse og friksjon.

Ingen påmelding kreves.

Morgenkaffen vil være tilgjengelig på AFF sin profil på Facebook og Linkedin, samt på https://aff.no/

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 08:30 – 10:00

Toleranse, intoleranse og ekkokammer

Sosiale medier truer vår frihet til å tenke selvstendig, stille kritiske spørsmål og åpne opp for dialog. I dette ligger en utfordring for oss som individer, samfunnsborgere, medarbeidere og ledere. Filosof, foredragsholder og forfatter Einar Øverenget reiser spørsmål og deler sine tanker om dette i sin bok “Intoleransens inntog. Når sosiale medier truer friheten”. På dette arrangementet vil Øverenget dele innsikt og utfordre deltakerne.

Som kringkastingssjef i NRK, må Vibeke Fürst Haugen så og si daglig ta stilling til utfordringer og spørsmål som bruk av sosiale medier reiser. Haugen vil dele noen av sine erfaringer og refleksjoner, og bidra til ytterlige refleksjoner om temaet toleranse, intoleranse og fenomenet “ekkokammer”.

Formålet med arrangementet er å bevisstgjøre oss i forhold til farene vi ser for ufrihet,  intoleranse og tankeløshet, og inspirere oss til å kjempe for ytringsfrihet, mot til å stille kritiske spørsmål og fremme dialog.


Tid: torsdag 31.08 kl 08:30-10:00
Sted: Laboratoriet, Kulturhuset, Pløensgate 1, Oslo 
Arrangør: NNL og AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 11:30 –

Dagens tegnefilm

Hver dag vil vi ved lunsjtider publisere en tegnefilm som gir et perspektiv på dagens tema. Du finner filmen på AFF sine sider på Facebook og LinkedIn, samt på AFF sine websider.

Tilbake til oversikt

Tid: 12:00 – 14:00

Når vikinger slåss – workshop med Kirsten Weiss

Samarbeid mellom mennesker er fylt med friksjon – og ikke minst når vi arbeider over landegrenser, med andre kulturer. Selv de opplagte nordiske samarbeid lider ofte under sterke forestillinger om “dem og oss” og (innimellom veldig morsomme) stereotypier om våre nordiske naboer. Dette er med på å skape kultursammenstøt i ledergrupper og teams. Så hvordan skaper man respektfulle og innovative samarbeid over landegrenser – og i tverrkulturelle teams hvor det også er internasjonale medarbeidere, som ikke er oppvokst med skandinavisk lederstil?

I dette dialogbaserte opplegget tar vi fatt på spørsmålene: Kultursammenstøt i nordiske organisasjoner – myter, fordommer og realiteter. Hvem er vi i Norden – og hva er vår ledelseskultur? Skandinavisk ledelse i en globalisert verden – hot or not? Og kan kultur egentlig måles på bunnlinjen?

Kirsten Weiss er en dansk journalist, foredragsholder og forfatter av flere bøker om nordisk ledelseskultur, -verdier og -samarbeid over landegrenser. Hennes bøker “Når vikinger slåss – hvorfor det er så vanskelig for skandinaviske bedrifter å samarbeide” og “Living with Vikings – how to live and work in the Nordic Countries” leverer solid viten og balanserte wake-up calls om nordisk lederskap, skandinaviske verdier og internasjonalt teamarbeid.

Tid: torsdag 31.08 kl 12-14
Sted: Gjensidige Forsikring sine lokaler i Schweigaardsgate 21, Oslo
Arrangør: Kirsten Weiss i samarbeid med AFF og Gjensidige

Tilbake til oversikt

Tid: 14:00 – 15:00

Hvordan drive god bærekraftsledelse?

På Finn.no finner du 700-800 ledige stillinger med ordet «bærekraft». Mange av disse er også lederstillinger. Bærekraftslederen skal ofte være en pådriver for endring, skal koordinere interne prosesser, skal sørge for god rapportering og passe på at virksomheten etterlever krav og forventninger. Det fleste bærekraftsledere erfarer at det ikke er nok å ha stålkontroll på GRI, taksonomi og ISO 14001. Man må i tillegg klare å få med seg folk på endringer. Derfor spør vi:

Hvilke verktøy har bærekraftslederen?
Hvordan lykkes man som bærekraftsleder?
Hva er det vanskeligste med å være bærekraftsleder? Hvor kommer man til kort?
Hva trenger bærekraftslederne for å lykkes?

Med oss i seminaret har vi et knippe bærekraftsledere i ulike roller og bransjer. Seminaret er både en del av GNIST og et tilbud NNL har for utvalgte bærekraftsledere.

Tid: torsdag 31.august kl. 14.00-15.00

Sted: Digitalt

Arrangør: NNL v/ Christoffer Ringnes Klyve

Tilbake til oversikt

Tid: 15:00 –

Gnistpodden – Hakkebakkeskogen og friksjon i organisasjonen

Hver ettermiddag publiseres en podkast der Marius Jones og Torhild Eide Torgersen møter fagpersoner som deler innsikt om friksjon. I dag snakker vi med forsker på kriseledelse, Synnøve Nesse og endringsspesialist Thora Lou. Hva slags friksjon oppstår i en organisasjon stilt overfor kriser og behov for endringer? Ta med deg Gnist på bussen eller i bilen på vei hjem.

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Timeplan