Tilbake til oversikt

Torsdag 31.08

Krig og fred og sånn …

Tid: 11:30 –

Dagens tegnefilm

Hver dag vil vi ved lunsjtider publisere en tegnefilm som gir en innføring til dagens tema. Du finner filmen på https://www.facebook.com/AFF.Norway og https://www.linkedin.com/company/aff/

Tilbake til oversikt

Tid: 15:00 –

Gnistpodden

Hver ettermiddag publiseres en podkast der Marius Jones og Torhild Eide Torgersen møter fagpersoner som deler innsikt om friksjon. I dag snakker vi med forsker på kriseledelse, Synnøve Nesse og endringsspesialist Thora Lou. Hva slags friksjon oppstår i en organisasjon stilt overfor kriser og behov for endringer? Ta med deg Gnist på bussen eller i bilen på vei hjem.

Tilbake til oversikt

Tid: 09:00 – 15:30

EØS fyller 30 år – Norges friksjonsfulle forhold til Europa

Indre Marked (1993-2023) og EØS (1994-2024) – fra et midlertidig stopp for et friksjonsfylt norsk forhold til Europa til en stadig utvidet endestasjon for norsk EU integrasjon.

EØS avtalen er den mest omfattende avtale Norge noen gang har inngått og den knytter oss til verdens mest integrerte og regulerte felles marked mellom selvstendige land med fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital. Markedsadgangen har vært grunnleggende for utviklingen av norsk næringsliv. Samtidig har den vært utgangspunktet for både en betydelig mengde nye regler og bestemmelser innen avtalens rammer.

Integrasjonen med EU både innenfor og utenfor selve EØS-avtalen har imidlertid gått lenger enn noen kunne tenke seg i 1993/94. Hvor går veien videre? Vi tar inn flere og flere politikk områder i vårt forhold til EU og lager nye initiativer, institusjoner og ny poltikk basert på tilsvarende EU initiativer. Vi er kanskje det mest EU integrerte land utenfor EU. Samtidig har vi ikke deltakelse i de politiske organer som forvalter dette. Det demokratiske underskuddet blir større og større. Er et er problem? Hvordan kan det løses? Er medlemskap den rette løsningen eller er det bedre å forlate EØS?

Arrangør: INBU Institutt for Bedriftsutvikling i samarbeid med AFF

Sted: Høyres Hus, Oslo

Pris: 1000 kr (til lokaler og bevertning)

Tid: 9:00 – 15:15

Tilbake til oversikt

Tid: –

Toleranse, intoleranse og ekkokammer

Vi henter inspirasjon fra de mediene vi benytter og nå er de sosiale mediene i særstilling. I de sosiale mediene forsterkes en del sosiale elementer kraftig, dette gjelder ikke minst forskjellige former for konformitet og det kan være viktig å ha et bevisst forhold til hvordan dette påvirker oss. Dette gjelder ikke minst for ledere. I Einar Øverenget siste bok «Intoleransens inntog» viser han, det han ser som en farlig utvikling i retning av intoleranse i dagens samfunn. Med det mener han imidlertid ikke at alt skal tolereres, men som leder kan det være avgjørende å ha et avklart forhold til disse temaene. Vi inviterer til foredrag hvor Øverenget presenterer noen tanker rundt dette og til en samtale om hans perspektiver.

Arrangør: NNL og AFF

Tilbake til oversikt

Tid: –

Når vikinger slåss – workshop med Kirsten Weiss

Samarbeid mellom mennesker er fylt med friksjon – og ikke minst når vi arbeider over landegrenser, med andre kulturer. Selv de opplagte nordiske samarbeid lider ofte under sterke forestillinger om “dem og oss” og (innimellom veldig morsomme) stereotypier om våre nordiske naboer. Dette er med på å skape kultursammenstøt i ledergrupper og teams. Så hvordan skaper man respektfulle og innovative samarbeid over landegrenser – og i tverrkulturelle teams hvor det også er internasjonale medarbeidere, som ikke er oppvokst med skandinavisk lederstil?

I dette dialogbaserte opplegget tar vi fatt på spørsmålene: Kultursammenstøt i nordiske organisasjoner – myter, fordommer og realiteter. Hvem er vi i Norden – og hva er vår ledelseskultur? Skandinavisk ledelse i en globalisert verden – hot or not? Og kan kultur egentlig måles på bunnlinjen?

Kirsten Weiss er en dansk journalist, foredragsholder og forfatter av flere bøker om nordisk ledelseskultur, -verdier og -samarbeid over landegrenser. Hennes bøker “Når vikinger slåss – hvorfor det er så vanskelig for skandinaviske bedrifter å samarbeide” og “Living with Vikings – how to live and work in the Nordic Countries” leverer solid viten og balanserte wake-up calls om nordisk lederskap, skandinaviske verdier og internasjonalt teamarbeid.

Sted: Oslo

Arrangør: Kirsten Weiss i samarbeid med AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 08.00 – 08.30

Morgenkaffe

Start dagen sammen med en aktuell leder og programdirektør for Solstrandprogrammet Hans Morten Skivik. Sammen reflekterer de rundt teamet friksjon.

Ingen påmelding kreves.

Morgenkaffen vil være tilgjengelig på AFF sin profil på Facebook og Linkedin, samt på https://aff.no/

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Timeplan