Sosiale medier truer vår frihet til å tenke selvstendig, stille kritiske spørsmål og åpne opp for dialog. I dette ligger en utfordring for oss som individer, samfunnsborgere, medarbeidere og ledere. Filosof, foredragsholder og forfatter Einar Øverenget reiser spørsmål og deler sine tanker om dette i sin bok “Intoleransens inntog. Når sosiale medier truer friheten”. På dette arrangementet vil Øverenget dele innsikt og utfordre deltakerne.

Som kringkastingssjef i NRK, må Vibeke Fürst Haugen så og si daglig ta stilling til utfordringer og spørsmål som bruk av sosiale medier reiser. Haugen vil dele noen av sine erfaringer og refleksjoner, og bidra til ytterlige refleksjoner om temaet toleranse, intoleranse og fenomenet “ekkokammer”.

Formålet med arrangementet er å bevisstgjøre oss i forhold til farene vi ser for ufrihet,  intoleranse og tankeløshet, og inspirere oss til å kjempe for ytringsfrihet, mot til å stille kritiske spørsmål og fremme dialog.


Tid: torsdag 31.08 kl 08:30-10:00
Sted: Laboratoriet, Kulturhuset, Pløensgate 1, Oslo 
Arrangør: NNL og AFF