Vi henter inspirasjon fra de mediene vi benytter og nå er de sosiale mediene i særstilling. I de sosiale mediene forsterkes en del sosiale elementer kraftig, dette gjelder ikke minst forskjellige former for konformitet og det kan være viktig å ha et bevisst forhold til hvordan dette påvirker oss. Dette gjelder ikke minst for ledere. I Einar Øverenget siste bok «Intoleransens inntog» viser han, det han ser som en farlig utvikling i retning av intoleranse i dagens samfunn. Med det mener han imidlertid ikke at alt skal tolereres, men som leder kan det være avgjørende å ha et avklart forhold til disse temaene. Vi inviterer til foredrag hvor Øverenget presenterer noen tanker rundt dette og til en samtale om hans perspektiver.

Arrangør: NNL og AFF