Samarbeid mellom mennesker er fylt med friksjon – og ikke minst når vi arbeider over landegrenser, med andre kulturer. Selv de opplagte nordiske samarbeid lider ofte under sterke forestillinger om “dem og oss” og (innimellom veldig morsomme) stereotypier om våre nordiske naboer. Dette er med på å skape kultursammenstøt i ledergrupper og teams. Så hvordan skaper man respektfulle og innovative samarbeid over landegrenser – og i tverrkulturelle teams hvor det også er internasjonale medarbeidere, som ikke er oppvokst med skandinavisk lederstil?

I dette dialogbaserte opplegget tar vi fatt på spørsmålene: Kultursammenstøt i nordiske organisasjoner – myter, fordommer og realiteter. Hvem er vi i Norden – og hva er vår ledelseskultur? Skandinavisk ledelse i en globalisert verden – hot or not? Og kan kultur egentlig måles på bunnlinjen?

Kirsten Weiss er en dansk journalist, foredragsholder og forfatter av flere bøker om nordisk ledelseskultur, -verdier og -samarbeid over landegrenser. Hennes bøker “Når vikinger slåss – hvorfor det er så vanskelig for skandinaviske bedrifter å samarbeide” og “Living with Vikings – how to live and work in the Nordic Countries” leverer solid viten og balanserte wake-up calls om nordisk lederskap, skandinaviske verdier og internasjonalt teamarbeid.

Tid: torsdag 31.08 kl 12-14
Sted: Gjensidige Forsikring sine lokaler i Schweigaardsgate 21, Oslo
Arrangør: Kirsten Weiss i samarbeid med AFF og Gjensidige