«Alle fellesskap er som omvendte kjøleskap. De gir varme innad og kulde utad.»
Peter Normann Waage

Å være en del av et fellesskap er fint. At teamet blir sterkt, at relasjonene med mine nærmeste kollegaer styrkes, det oppleves godt. Men kan det bli for trygt? At det blir så hyggelig å være med teamet, slik at vi faktisk blir dårligere til å samarbeid med andre?

I Joint Action har vi spesialisert oss på samhandling, hvordan lykkes i det tverrfaglige og tverrorganisatoriske – hvordan styrke det vi kaller relasjonell kapasitet.

Og vi er nysgjerrige på hvordan psykologisk trygghet påvirker evne og vilje til å samarbeid, hvordan psykologisk trygghet påvirker den relasjonelle kapasiteten.

Carsten Hornstrup (PhD, direktør Joint Action) vil dele fra sitt siste arbeid med tematikken, og snakke om psykologisk trygghet, produktive relasjoner og ledelse.

Sted: Webinar
Tid: 08:45-10:00
Arrangør: Joint Action Analytics