Reflektoriet er et lite laboratorium for utvikling av relasjonell kompetanse for grupper på opp til 12 mennesker. Relasjon og friksjon er to av dimensjonene i slike prosesser.

Spurkeland har arbeidet med relasjonsforståelse i 35 år gjennom bøker, forelesninger og prosesser, og er opptatt av den viktige plassen relasjonsforståelse har for å skape lagkvalitet, godt arbeidsmiljø og godt samarbeid. Denne dagen inviteres deltakerne til et reflektorium på Spurkelands gård på Seim, hvor de jobber med utgangspunkt i egne erfaringer og kunnskap.

Begrenset antall plasser – førstemann til mølla.