Gnistrer det av teamet ditt?

De fleste er optimistiske ved oppstart av et nytt team. Vi er nysgjerrige på hverandre og på hvordan vi sammen skal angripe problemstillingen som ligger foran oss.
Tiden går og det viser seg at vi ikke er så samkjørte i arbeidet vårt som vi ønsket å være. Noen tenker for stort og har grenseløse ambisjoner. Andre skyter ned ethvert forslag som utfordrer. Noen av oss prioriterer ikke de felles møtene vi setter av tid til. Andre lagrer ikke filene sine i delt mappe. Noen er passive når vi møtes. Andre kommer aldri til poenget når de først får ordet.
Kan Start Smart være et effektivt verktøy for å håndtere friksjon i teamarbeidet?

Bli med på digital workshop hvor vi får jobbe med teamutviklingsverktøyet Start Smart og dele erfaringer mellom oss.
Workshopen passer både for deg som ikke har brukt verktøyet før og for deg som har rukket å opparbeide deg god erfaring med Start Smart.

Tid: Onsdag 30. august 12:00-13:30
Sted: Digitalt
Arrangør: AFF