Det er mange forhold som bidrar til større usikkerhet i virksomhetens rammebetingelser. Først gjennomgikk vi en pandemi, så ble det krig i Europa med store konsekvenser for det politiske verdensbildet. Hvordan kan en bedrift planlegge for sin fremtid i slike omskiftelige tider?

Strategikonsulentselskapet Agera i samarbeid med AFF har undersøkt hvordan mellomstore norske bedrifter driver strategisk arbeid i usikre tider. Hva er god praksis for å forstå en kompleks fremtid, hvordan se muligheter og utfordringer, hvordan jobbe i retning av et strategisk målbilde, drive innovasjon, og samtidig håndtere endringer som kommer inn fra sidelinjen?

Vi vil presentere resultater fra undersøkelsen, og invitere til dialog og erfaringsdeling om strategiarbeid. En hypotese er at nettopp i usikre tider er det viktig å få ulike perspektiver frem, og skape en dialog om forskjellige mulige fremtidsbilder. Vårt mål er at deltakerne går hjem med en bredere forståelse av strategiarbeid, og muligens en inspirasjon til å ta noen konkrete grep i egen organisasjon.

Målgruppe er bedriftsledere, strategiansvarlige, organisasjonsdirektører, HR – dvs. de som bærer et hovedansvar/eier strategiprosesser

Tid: Fredag 1. september 12.00-14.00.
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Arrangører: Agera og AFF