Varslingsinstituttet benyttes i stor grad til å varsle om påstått dårlig ledelse, fryktkultur, trakassering og uforsvarlig arbeidsmiljø. I møte med disse varslene opplever virksomhetene mange dilemmaer. Skaper varslingssakene i arbeidsmiljøsammenheng flere problemer enn de løser? Handler det om håndteringen eller instituttet?

Vår erfaring er at for disse sakene gjenstår det mye for å sortere hva som er varsling og ikke. Finne egnede metoder for å undersøke varselet og iverksette tiltak som gjør at virksomheten og de involverte kan legge saken bak seg og gå videre..

Vi inviterer til en workshop til å utforske varslingens dilemmaer. Her lover vi ikke klare og enkle svar på vanskelige spørsmål, men vi inviterer til en dugnad hvor vi vil dele vår erfaring og håper du vil bidra med din. Målet er å utforske hvilket handlingsrom virksomheter har for å håndtere krevende varslingssaker.

Målgruppe er ledere og ansatte i HR funksjoner

Tid: Onsdag 30. august klokken 09:00-12:00
Sted: AFF sine lokaler i Drammensveien 44, 0271 Oslo
Arrangør: Spekter, Littler og AFF