I tråd med vår grunnleggende antakelse om at ledere lærer best av og med hverandre, arrangerer NNL og AFF «Walk and talk» i byene: Oslo, Bergen, Bodø og Tromsø.

Ta med deg en problemstilling eller noe som skaper friksjon i ditt lederskap, og få en vandrende dialog rundt dette med andre ledere. Dere vil bli plassert i par, slik at dere snakker med én person om gangen.

Ved å kombinere gode samtaler med tur i skog og mark, håper vi å skape en setting som får oss ut av den daglige rutinen og som fremmer meningsfull dialog.

Tenker du at dette er for langt utenfor komfortsonen din? Les videre:

I forkant av samtaleturen vil du få tilsendt refleksjonsspørsmål og mer informasjon. Du vil altså kunne komme forberedt slik at det er enklere å få en god start på samtalene. Etter turen blir det en oppsummering og deling av refleksjoner i plenum. Traséet vil være rullestolvennelig.

Oppmøte Bergen: Fløibanen, nedre stasjon
Oppmøte Bodø: Tjeldberget 7
Oppmøte Oslo: Frognerparken, oppmøte ved hovedporten
Oppmøte Tromsø: Skippergata 7A, 2. etasje

Tid: mandag 28.08. kl 13:00-16:00
Sted: Bodø, Tromsø, Bergen og Oslo
Arrangør: NNL og AFF