Velkommen til en av Gnistukens podcaster! Temaet for denne uken er “Friksjon”. Uten friksjon stopper verden opp, men for mye friksjon kan føre til fullstendig stagnasjon. Hva er den rette balansen, og hvorfor er det viktig for ledere å mestre håndtering av friksjon? I denne episoden vil forfatter og lege Audun Myskja dele sine tanker om hvordan friksjon og annen stress påvirker oss, samt erfaringer om hvordan vi med enkle teknikker kan dempe stressreaksjoner. NNL møter ofte ledere som uttrykker at de trives med høy aktivitet og en viss friksjon. I denne podcasten vil vi sammen med Myskja utforske sunt og usunt stress, og metoder for å bevare balanse mellom liv og ledelse.

Arrangør: NNL

På Finn.no finner du 700-800 ledige stillinger med ordet «bærekraft». Mange av disse er også lederstillinger. Bærekraftslederen skal ofte være en pådriver for endring, skal koordinere interne prosesser, skal sørge for god rapportering og passe på at virksomheten etterlever krav og forventninger. Det fleste bærekraftsledere erfarer at det ikke er nok å ha stålkontroll på GRI, taksonomi og ISO 14001. Man må i tillegg klare å få med seg folk på endringer. Derfor spør vi:

Hvilke verktøy har bærekraftslederen?
Hvordan lykkes man som bærekraftsleder?
Hva er det vanskeligste med å være bærekraftsleder? Hvor kommer man til kort?
Hva trenger bærekraftslederne for å lykkes?

Med oss i seminaret har vi et knippe bærekraftsledere i ulike roller og bransjer. Seminaret er både en del av GNIST og et tilbud NNL har for utvalgte bærekraftsledere.

Tid: torsdag 31.august kl. 14.00-15.00

Sted: Digitalt

Arrangør: NNL v/ Christoffer Ringnes Klyve

Gnistrer det av teamet ditt?

De fleste er optimistiske ved oppstart av et nytt team. Vi er nysgjerrige på hverandre og på hvordan vi sammen skal angripe problemstillingen som ligger foran oss.
Tiden går og det viser seg at vi ikke er så samkjørte i arbeidet vårt som vi ønsket å være. Noen tenker for stort og har grenseløse ambisjoner. Andre skyter ned ethvert forslag som utfordrer. Noen av oss prioriterer ikke de felles møtene vi setter av tid til. Andre lagrer ikke filene sine i delt mappe. Noen er passive når vi møtes. Andre kommer aldri til poenget når de først får ordet.
Kan Start Smart være et effektivt verktøy for å håndtere friksjon i teamarbeidet?

Bli med på digital workshop hvor vi får jobbe med teamutviklingsverktøyet Start Smart og dele erfaringer mellom oss.
Workshopen passer både for deg som ikke har brukt verktøyet før og for deg som har rukket å opparbeide deg god erfaring med Start Smart.

Tid: Onsdag 30. august 12:00-13:30
Sted: Digitalt
Arrangør: AFF

Vil du gjøre noe annet enn å sitte og høre på foredrag under Gnist? Friksjon skaper energi og varme. La oss rette fokus mot kroppen og bruke våre sanser. Denne workshopen blir en aktiv opplevelse. Under trygge og tydelige rammer skal vi utforske friksjon på kreative og lekne måter hvor vi tar utgangspunkt i kropp og bevegelse. Ta på deg lette og ledige klær og bli med på å utforske hva bevegelse og friksjon kan gi oss av muligheter og oppdagelser om deg selv i samspill med andre. Du trenger ingen erfaring med bevegelsesarbeid fra før.

Denne workshopen blir hovedsakelig fasilitert av Kristina Lea Storm, dansk danser-dansepedagog bosatt i Norge, som også fullførte utdannelse i Gestaltterapi i 2011. Kristina vil lede oss i en kroppslig utforskning av tema friksjon, fulgt av en refleksjons- og diskusjonsrunde om opplevelsen ved slutt av økten.

Enkel lunsj/pausemat blir servert.

Tid: Mandag 28. august 11:00-14:00
Sted: AFF sine lokaler i Drammensveien 44, Oslo
Arrangør: Kristina Lea Storm i samarbeid med AFF

Hvordan kan vi hjelpe hverandre i og utenfor Bodø til å rekruttere, involvere og være gode ledere for de unike ungdommene som tilhører det vi kaller generasjon Z?

Private og offentlige virksomheter i og utenfor fylkeshovedstaden Bodø har mange og utrolig spennende jobber å by på de kommende årene. Vi er avhengige av å hjelpe hverandre med å skaffe gode ledere og medarbeidere. Ingen av oss klarer det alene.

Hva kjennetegner egentlig de vi kaller generasjon Z? Hvilke styrker har de? Hvordan kan vi vekke deres interesse? Hvordan kan vi lage arbeidsforhold som passer dem, og spille på deres styrker? Hvordan kan vi involvere dem, og la dem prege våre arbeidsplasser? Hvordan kan vi få dem til å hjelpe oss med å skape gode resultater og være attraktive arbeidsgivere fremover?

Vi i NNL inviterer til workshop i Bodø. Vi vil innlede og stille noen spørsmål. Vi som deltar, skal jobbe sammen, for å finne frem til noen konkrete og nyttige tips.

Velkommen til workshop!

Tid: Fredag 1.september kl. 08.30-10.30
Sted: Craig Alibone, Torvgata 1, Bodø
Arrangør: NNL

Som mennesker og organisasjoner ønsker vi trygghet til å være oss selv og lære sammen. Psykologisk trygghet har blitt en konsept mange ønsker å smykke seg med. Fenomenet forutsetter å tåle skam og mulig tap av ære og verdighet i møte med makt og høystatus posisjoner. Hva skjer når et fenomen blir oversatt til et konsept som vi tror vi kan vedta i strategidokumenter? Har verdien av psykologisk trygghet druknet i overfladiske feilefester? Hvordan kan vi snakke om psykologisk trygghet som gjør at vi både kan fange fenomenet og dyrke frem denne fremvoksende tilstanden i våre organisasjoner?

Vi har invitert Sumeet Singh Patpatia som er Global Head of Diversity, Inclusion & Belonging hos Schibsted. Han reflekterer over sitt arbeid med tilhørighet og mangfold i Schibsted.

Faglige perspektiver vil deles fra Fred Ove Halvorsen, coach/ konsulent med ekspertise på emosjoner, tilknytningsteori og hjernens fungering.  

Beate Karlsen vil dele innledende refleksjoner over tema og fasilitere samtalen. Sammen skal vi utforske hva som skal til for at psykologisk trygghet ikke blir oversatt til en banalitet, men bidrar til livgivende energi, læring og skaper rom for det mangfoldet vi trenger å utvikle i våre virksomheter.

Tid: Mandag 28. august 08:30-10:00
Sted: AFF sine lokaler i Drammensveien 44
Arrangør: AFF