Om Gnist

Gjennom Gnist ønsker ledende kompetanseorganisasjoner å dele innsikt og kunnskap om ledelse. I tråd med FNs bærekraftsmål nummer 17 inviterer vi til samarbeid for å dele innsikt og skape bevegelse.

Den enkelte samarbeidspartner står ansvarlig for det enkelte arrangementet.

Denne nettsiden er finansiert av AFFs Rolf Jangård Legat til Fremme av Bedre Ledelse, org. nr. 877 153 932.

Tilbake til oversikt

Timeplan