Hva slags friksjon vil oppstå når Bergens byrådslederkandidater Christine Meyer (H) og Rune Bakervik (Ap) møter redaktører fra BA, BT, Dagens Næringsliv og VG på NHH?

Lokalpolitikken i Bergen er «nokke for seg sjøl». De politiske sakene er unike, debattene er fulle av følelser og ingen vet helt hva som kan skje når bergenserne går til valgurnene. For å forstå hva dette handler om, inviterer NHH til en politisk festkveld for å dykke ned i lokalvalget.

– I tillegg til topplederduellen, skal vi få innsikt i hvordan de politiske kommentatorene jobber og i hvilken grad politikerne eller vanlige folk bryr seg om hva de skriver. Det vil gi tilhørerne et interessant metaperspektiv på dynamikken i politisk kommunikasjon, og i hvor stor grad dette bidrar også til politiske beslutninger, sier kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen.

Tid: onsdag 30.august kl 19:00 (dørene åpner kl 18)
Sted: NHH, Helleveien 30
Arrangør: NHH

Vanligvis fremstiller vi oss selv i det beste lys. CV’en strutter av alt vi har lykkes med. Foredragene viser alt vi kan. Men bak suksessene finnes det også en B-historie. Historien om at vi ikke alltid har visst hvor vi skulle. Hvor ikke alt har gått som vi kunne ønske. Hvor vi har gjort feil, og kanskje tvilt på oss selv.

Denne kvelden møtes vi i vår felles menneskelighet og feirer B-historiene våre! Vi har utfordret ni toppledere til å dele situasjoner som har vært preget av indre tvil og friksjon, og vi har utfordret dem på å gjøre det i Petcha Kuthca-format: 20 bilder, 20 sekunder per bilde. Møt blant andre VG-redaktør Gard Steiro, stortingspolitiker og tidligere utviklingsmin,ister Dag-Inge Ulstein, Driftssjef i Bergen Fengsel Hanne Frosta, Sogneprest Thor Brekkeflat, direktør for Høyskolen i Kristiania Tine Widerøe, Tidligere justisminister, byrådsleder og nåværende direktør i Bergen Næringsråd Monica Mæland og Leder for Ole Bull-huset Sølvi Rolland.

Sted: Bergen Sentrum
Tid: tirsdag 29.august kl. 19:30 – 21:30
Arrangør: Bergen Næringsråd og AFF

Vi har en stigende stressepidemi, og likevel fortsetter vi hodeløst å gjøre mer av det samme, som ikke virker. Ifølge Helle Hein er en av grunnene til at vi står med en epidemi uten kur at vår forståelse av stress er forenklet. Vi betrakter stress som en ubalanse som rammer den stressede, og at løsningen er å hjelpe den stressede å etablere ny likevekt. Dette fører alt for ofte til overfladisk symptombehandling. Hein mener vi i stedet skal forstå at stress er komplekst, og skyldes forhold i rammene for arbeidet og mangel på mening i arbeidet. Det er her behandlingen skal settes inn. Og hvis vi skal finne dype løsninger på stress, må vi forstå at mennesker er forskjellige på samme måte som stress også er forskjellig. Hein etterlyser et helt nytt perspektiv på stress, og gir et bud med sin nye bok “En giftig stresscocktail – når stress skyldes mangel på mening.”

Vi inviterer til bokbad og samtale med Helle H. Hein om boken og hennes perspektiver på stress. Hein blir intervjuet av AFFs utviklingsdirektør Beate Karlsen

Sted: Drammensveien 44, Oslo
Tid: tirsdag 29.august kl 14 – 15:30 (dørene åpner kl 13:30)
Arrangør: AFF

Har du vært i en situasjon på jobb der noen reagerte på noe du sa eller gjorde uten at du helt forsto hvorfor? Har du selv reagert på noe og i etterkant lurt på hvorfor du reagerte så sterkt? Svaret kan være «Haimusikk». Nå klør du deg kanskje i hodet og lurer på hva “Haimusikk” er? Metaforen kommer fra filmens verden og viser til når noe trigger et ubehag eller en uro i deg som hindrer deg i å håndtere situasjonen på en hensiktsmessig måte.

Praktisk informasjon: Du vil få tilsendt digitalt innhold uken før og så avslutter vi med en to-timers fysisk workshop mandag under Gnist-uken. På workshopen vil vi jobbe med:

  • Øvelser der vi utforsker egen «Haimusikk» og hva som skjer når den møter symfonien av andres “Haimusikk” på arbeidsplassen
  • Konkrete verktøy for å håndtere «Haimusikk» og effekten av den

Vi håper du vil være med å teste ut Driv i hurtigformat. Klikk her om du er nysgjerrig på hva Driv er.

Tid: Mandag 28. august 14:00-16:00 
Sted: AFF sine lokaler i Drammensveien 44
Arrangør: AFF

Samarbeid mellom mennesker er fylt med friksjon – og ikke minst når vi arbeider over landegrenser, med andre kulturer. Selv de opplagte nordiske samarbeid lider ofte under sterke forestillinger om “dem og oss” og (innimellom veldig morsomme) stereotypier om våre nordiske naboer. Dette er med på å skape kultursammenstøt i ledergrupper og teams. Så hvordan skaper man respektfulle og innovative samarbeid over landegrenser – og i tverrkulturelle teams hvor det også er internasjonale medarbeidere, som ikke er oppvokst med skandinavisk lederstil?

I dette dialogbaserte opplegget tar vi fatt på spørsmålene: Kultursammenstøt i nordiske organisasjoner – myter, fordommer og realiteter. Hvem er vi i Norden – og hva er vår ledelseskultur? Skandinavisk ledelse i en globalisert verden – hot or not? Og kan kultur egentlig måles på bunnlinjen?

Kirsten Weiss er en dansk journalist, foredragsholder og forfatter av flere bøker om nordisk ledelseskultur, -verdier og -samarbeid over landegrenser. Hennes bøker “Når vikinger slåss – hvorfor det er så vanskelig for skandinaviske bedrifter å samarbeide” og “Living with Vikings – how to live and work in the Nordic Countries” leverer solid viten og balanserte wake-up calls om nordisk lederskap, skandinaviske verdier og internasjonalt teamarbeid.

Tid: torsdag 31.08 kl 12-14
Sted: Gjensidige Forsikring sine lokaler i Schweigaardsgate 21, Oslo
Arrangør: Kirsten Weiss i samarbeid med AFF og Gjensidige

Hva er forskjellen på godt og dårlig stress? Hvordan kan vi redusere tankestøyen i hverdagen? Hva er nøkkelen til indre stillhet og varig ro? I dette inspirerende foredraget vil Dr. Audun Myskja gi deg viten og verktøy om hvordan pusten kan bli ditt beste lederverktøy, både i krise og hvile.  Audun Myskja har gjennom legepraksis, kurs og retreater hjulpet tusenvis av mennesker til å finne roen både i øyeblikket og i livet. Nå kommer han til Bodø for å dele av erfaringene sine og hjelpe deg på veien til å finne ro i en ellers hektisk hverdag.   Ledere må ta mange avgjørelser, noen ganger med høy kompleksitet og liten tid. Da kan stress hope seg opp og gi utslag som ulike «vondter» i kroppen. Eller det kan gå en kule varmt og ordene kommer ikke ut slik de burde.  

Du vil lære hvorfor pust er et av de mest undervurderte verktøyene for å håndtere uro, og hvordan lyd og bevegelse kan hjelpe deg regulere kropp og sinn.  

NNL inviterer sammen med Bodø næringsforening til en inspirerende formiddag med fokus på verktøy for å håndtere ro i uro.   

Tid: mandag 28.08. kl 11:30 – 14:00
Sted: PBL Konferansesenter – Konrad Klausens vei 8, Bodø
Arrangør: Bodø Næringsforum og NNL

Som leder står du i et konstant spenn mellom å håndtere daglig drift og brannslukking, være tilstede som menneske, og tenke lange, strategiske tanker. I tillegg kommer alle forpliktelsene på hjemmebane. Vi mennesker håndterer stress og kompleksitet ulikt – hva er det som gjør at det som er overveldende for noen gir energi til andre?

Vi inviterer til en workshop hvor vi arbeider med forskningsbaserte teknikker for å redusere stress. Vi søker å forstå hva det stadig mer komplekse arbeidslivet gjør med oss og inviterer deg til å bli bedre kjent med deg selv og dine egne reaksjonsmønstre.

Gruppen møtes med to erfarne fasilitatorer fra AFF, Heidi K. Westli og Torhild E. Torgersen. Begge har bred erfaring fra coaching både en-til-en og i gruppe, og fra staben i Solstrandprogrammet Accelerate.
Maks antall: 12 personer – førstemann til mølla

Tid: tirsdag 29.august kl 9-13
Sted: Bod24, Bergen
Arrangør: AFF

Digitalt foredrag v/June Borge Doornich

Verdensledere – som Bill Gates, Richard Branson og Oprah Winfrey – forteller ofte at de regelmessig praktiserer mindfulness for å prestere bedre i deres lederskap. Mindfulness er langt fra en «woo-woo greie», det er bare en form for mentaltrening som gir deg økt tilstedeværelse og bevissthet i ditt lederskap. Forskning viser at mindfulle ledere innehar sterke evner til beslutningstaking og innovasjoner, robusthet og relasjoner som gjør at de presterer særskilt godt under press, stress, krise, og kaos. Er du nysgjerrig på vitenskapen bak mindful ledelse? På hvilke lederegenskaper du kan utvikle gjennom mindfullness? Hvilke mindfulness teknikker du kan bruke? Da er du velkommen til å delta på et inspirerende foredrag om den mindfulle leder. 

Tid: tirsdag 29.8 kl. 9-11
Sted: Digitalt
Arrangør: NNL v/ June Borge Doornich

Sosiale medier truer vår frihet til å tenke selvstendig, stille kritiske spørsmål og åpne opp for dialog. I dette ligger en utfordring for oss som individer, samfunnsborgere, medarbeidere og ledere. Filosof, foredragsholder og forfatter Einar Øverenget reiser spørsmål og deler sine tanker om dette i sin bok “Intoleransens inntog. Når sosiale medier truer friheten”. På dette arrangementet vil Øverenget dele innsikt og utfordre deltakerne.

Som kringkastingssjef i NRK, må Vibeke Fürst Haugen så og si daglig ta stilling til utfordringer og spørsmål som bruk av sosiale medier reiser. Haugen vil dele noen av sine erfaringer og refleksjoner, og bidra til ytterlige refleksjoner om temaet toleranse, intoleranse og fenomenet “ekkokammer”.

Formålet med arrangementet er å bevisstgjøre oss i forhold til farene vi ser for ufrihet,  intoleranse og tankeløshet, og inspirere oss til å kjempe for ytringsfrihet, mot til å stille kritiske spørsmål og fremme dialog.


Tid: torsdag 31.08 kl 08:30-10:00
Sted: Laboratoriet, Kulturhuset, Pløensgate 1, Oslo 
Arrangør: NNL og AFF

Reflektoriet er et lite laboratorium for utvikling av relasjonell kompetanse for grupper på opp til 12 mennesker. Relasjon og friksjon er to av dimensjonene i slike prosesser.

Spurkeland har arbeidet med relasjonsforståelse i 35 år gjennom bøker, forelesninger og prosesser, og er opptatt av den viktige plassen relasjonsforståelse har for å skape lagkvalitet, godt arbeidsmiljø og godt samarbeid. Denne dagen inviteres deltakerne til et reflektorium på Spurkelands gård på Seim, hvor de jobber med utgangspunkt i egne erfaringer og kunnskap.

Begrenset antall plasser – førstemann til mølla.