En uke med ledelse i fokus

Hvordan møter vi behovet for transformasjon? 

Gnistuken er en temauke med ledelse i fokus. Emne for årets uke er «Transformasjon». Under Gnistuken inviterer Norges ledende fagmiljøer til dialog og kunnskapsdeling rundt hvordan individer, grupper, organisasjoner og samfunn håndterer behovet for radikal omskaping i møte med fremtidens utfordringer. 

Gnistuken skal være Norges viktigste møteplass for ledelsesfaget. Temauken består av en serie fysiske og digitale foredrag, debatter og workshops. Her kan du velge hva du ønsker å delta på helt etter egen interesse. Alle aktiviteter er gratis. 

Mandag
Mandag 28.10

Lille Speil på veggen der

Det er lett for oss som enkeltmennesker å bli motløs i møte med store utfordringer. Det er forsvinnende lite den enkelte kan gjøre for å løse klimakrisen, eller for å skape en ny og mer rettferdig verdensorden. På en annen side viser historien at store gjennombrudd i vår forståelse av verden stammer fra enkeltmennesker som evnet å tenke nytt i møte med utfordringer som er mye større enn dem selv. Denne dagen vil vi utforske hvordan vi kan transformere oss selv – for å kunne transformere verden! 

Les mer
Tirsdag
Tirsdag 29.10

1 + 1 > 2 

Transformasjon starter i ofte i det små. Før vi kan bevege samfunn må vi bevege relasjoner. Hvordan legger måten vi ser på hverandre på premisser for hvordan vi bygger større samfunnssystem? Må vi tenke nytt om hvordan vi skaper bevegelse og endring? Denne dagen vil vi utforske menneskelig samspill – og hvordan dette påvirker vår evne til å skape de samfunnsendringer vi ønsker. 

Les mer
Onsdag
Onsdag 30.10

Alene sammen

I dag står virksomheter i uoversiktlige endringsprosesser der mye er på spill samtidig. Ledergruppen skal romme den kompleksiteten som finnes både i og utenfor virksomheten. Den skal utforske, gi retning, prioritere, koordinere, igangsette nye satsninger, håndtere problemer, heie på krevende ambisjoner, skape tilhørighet og mye mer. Denne dagen vil vi utforske hvordan ledergruppen kan bidra til å utvikle transformativ kapasitet i dette mangfoldet av oppgaver og forventninger – og ensomheten eller fellesskapet vi kjenner på sammen. 

Les mer
Torsdag
Torsdag 31.10

Ingen vei tilbake 

Rammebetingelsene for virksomhetene er i stadig endring. Ny teknologi, nye myndighetskrav og konkurrenter med disruptive forretningsmodeller gir både nye utfordringer og muligheter. Farten går opp, samtidig som sikten avtar. En skal optimalisere dagens driftsmodeller samtidig som en skal innovere for å sikre overlevelse i en ny tid, og kanskje skape noe nytt sammen med andre. Denne dagen vil vi utforske virksomhetenes kapasitet til transformasjon. Er det mulig å både være god på det en gjør i dag samtidig som man utfordrer og innoverer for å skape fremtidens forretning? 

Les mer
Fredag
Fredag 01.11

Varmere, våtere, villere 

Vi opplever at verden er blitt et villere, mørkere og farligere sted. Det bygges murer, mangfoldet av perspektiver blir innskrenket og avstand blir dyrket. Dette er selvforsterkende prosesser. Vi blir mer opptatt av oss selv, og dem vi ligner mest på. Samtidig er mange av de utfordringene vi står overfor globale og står nå ved et vippepunkt der det ikke er noen klar vei tilbake. Det kreves samarbeid og felles ambisjoner. Denne dagen vil vi utforske hvordan vi kan bygge broer mellom nasjoner, religioner og interesser – for å skape den verden vi ønsker at våre etterkommere skal overta. 

Les mer

Timeplan